user profile

DrWinter69
DrWinter69
Member Since: 04-21-2017
1 Review
small-community-1
yolasite.com
Phishing site

Yolasite.com sent 4.21.17 a phishing mail in a norwegian language to Oslo university hospital. they wanted users to login with username and psw. They used a Man-in-the middle sender from Trondheim.

This is the content:
"Fra: Tove Wichstrøm <tove.wichstrom@ntnu.no>
Dato: 21. april 2017 kl. 12.57.19 CEST
Til: Undisclosed recipients:;
Emne: IT avdeling
Din e-post konto LOGG Var i dag av Unknown IP IP-adresse 232.22.88 233, kan du klikke på linken nedenfor Administrator å validere din e-postkonto eller kontoen vil være midlertidig blokk for å sende flere meldinger.

Klikk link for å validere din konto
"
The link went to this address:
https://outlook-webapp.yolasite.com